Garstman

Interim management
& Consultancy

Paardenweide 6
1902 SZ  Castricum

info@garstman.nl
tel: 0251 679630

 

 
 

Verzuim is te managen
Ziekteverzuim kost uw organisatie onnodig veel geld. Onnodig omdat er wat aan te doen is. Zonder buitengewone inspanning, extra personeel of andere grote financiële investeringen kunt u het ziekteverzuim in uw bedrijf, net als ieder ander bedrijfsproces, managen. Verzuim is namelijk een vorm van gedrag en gedrag is te beïnvloeden. Garstman IM&C kan u in de verzuimaanpak ondersteunen met kennis, advies en mankracht.

  Rekenvoorbeeld
Stel dat u het verzuim kunt terugdringen van 6 naar 5%. Dat bespaart een bedrijf met 75 medewerkers direct € 2.250,- per maand. Dat is maar liefst € 27.000,- per jaar!

Ziek zijn overkomt je, verzuim is een keuze
Gezondheidsproblemen hoeven niet automatisch tot verzuim te leiden. Veelal kan een werknemer nog wel werken maar kiest voor verzuim omdat hij geen alternatief ziet. Samen met u en de werknemer kijkt Garstman IM&C naar de mogelijkheden, in plaats van te focussen op de onmogelijkheden.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door drie peilers:
  • Verzuimbegeleiding van uw zieke medewerkers door geregistreerde bedrijfsartsen.
  • Ondersteuning en coaching van uw lijnmanagement zodat zij zelfstandig het verzuim kunnen beheersen.
  • Structureel verbeteren van de arbeidsverhouding binnen uw organisatie zodat de gewenste verzuimreductie ook op lange termijn gerealiseerd wordt.
Meer informatie over:
Onze aanpak